Odlarbänken

Ulla och Thorulf Löfstedt är personerna bakom och innehavarna av upphovsrätten till Odlarbänken. Grundidén bygger på att det ska vara lätt att odla även om man har begränsad rörlighet och ytterst begränsat utrymme.

Med något undantag är produkterna utvecklade av oss själva och tillverkade i Sverige. Läs mer